Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ομαδοσυνεργατική στον Ξενοφώντα


Βιβλίο 2, Κεφάλαια 16-19

Μετάφραση
Και οι Αθηναίοι έχοντας ως ορμητήριο τη Σάμο λεηλατούσαν τη γη του βασιλιά, και ενάντια στη Χίο και την Έφεσο έπλεαν, και προετοιμάζονταν για ναυμαχία, και στρατηγούς εκτός από αυτούς που υπήρχαν εξέλεξαν τον Μένανδρο, τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτο. Κι ο Λύσανδρος από την Ρόδο πλέει κατά μήκος των παραλίων της Μ.Ασίας προς τον Ελλήσποντο και για να εμποδίσει τον απόπλου των Αθηναίων και με σκοπό να υποτάξει τις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς. Και οι Αθηναίοι ανοίγονταν στο πέλαγος από τη Χίο διότι η Ασία ήταν πολεμική προς αυτούς.
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ερωτήσεις κατανόησης
1)Ποιες είναι οι αντίπαλες παρατάξεις που περιγράφει στο χωρίο αυτό ο Ξενοφώντας;
2)Περιγράψτε με βάση τα ρήματα του κειμένου τις ενέργειες των δύο αντίπαλων παρατάξεων. Ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων τα οποία περιγράφει ο Ξενοφώντας;
Ερωτήσεις ερμηνευτικές
1)Ποιο πρόσωπο χρησιμοποιεί ο ιστορικός για να περιγράψει τις κινήσεις των Αθηναίων και ποιο για να περιγράψει τις κινήσεις των Σπαρτιατών; Γιατί;
2)Ποιος είναι ο χρόνος με τον οποίο περιγράφει ο ιστορικός τις κινήσεις των αντιπάλων; Βρείτε μέσα από το κείμενο τα ρήματα και σημειώστε τα.
3)Ποια είναι τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα και οι συμμαχικές δυνάμεις που συνασπίζονται γύρω από αυτά;
4)Κρατήστε ημερολόγιο με τις κινήσεις των δύο αντιπάλων έτσι όπως φαίνεται να κινήθηκαν μέσα από το συγκεκριμένο χωρίο που διαβάσατε.
Ερωτήσεις γραμματικής 
1)      παρεσκευάζοντο: να γραφεί η ενεργητική φωνή στο ίδιο πρόσωπο και τον ίδιο χρόνο.
2)      ανήγοντο: να κλιθεί το ρήμα στην έγκλιση και το χρόνο που βρίσκεται σε όλα τα πρόσωπα.
3)      Να γραφούν οι προστακτικές αορίστου ενεργητικής και μέσης φωνής των παραπάνω ρημάτων.
Ερωτήσεις συντακτικού
1)Να συζητήσετε για τους εμπρόθετους προσδιορισμούς. Στη συνέχεια να βρείτε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς του κειμένου και να τους αναγνωρίσετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου