Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012


Η σχέση του ρομαντικού ποιητή με τη φύση

Η φύση στον ρομαντισμό αρχικά εμφανίζεται ως έμπιστη φίλη που αναλαμβάνει να παρηγορήσει την ταλαιπωρημένη ψυχή του ποιητή, ενώ συγχρόνως γίνεται μάρτυρας όλων των ευτυχισμένων στιγμών. Επίσης η φύση αντιμετωπίζεται ως μία επιβλητική άβυσσος απ’ όπου αναδύεται η ίδια η ζωή, αντικείμενο λατρείας και σύμβολο των προσωπικών συγκινήσεων του ποιητή, ο οποίος μέσα στη φύση διακρίνει τον Δημιουργό και λατρεύει τη δύναμή Του.  Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη σχέση των ποιητών με τη φύση είναι ότι η ίδια λειτουργεί ως ένα αδιάφορος παρατηρητής της ανθρώπινης ζωής και εκφράζει αδιαφορία για την ανθρώπινη μοίρα, ενώ άλλοτε αντικατοπτρίζει τον ίδιο το θάνατο.
Η σχέση του ποιητή με τη φύση είναι ένα στοιχείο που αξίζει να σχολιαστεί. Οι ρομαντικός δημιουργός πιστεύει ότι πνευματικός και υλικός κόσμος βρίσκονται σε άρρηκτη σχέση μεταξύ τους. Χωρίς να επικεντρώνεται ο ποιητής στην λεπτομερειακή περιγραφή της φύσης, επιχειρεί να συλλάβει αλλά και να αποδώσει το μεγαλείο της. Ο κόσμος προσφέρει μία εσωτερικότητα πνευματική και δίνει το έναυσμα για φιλοσοφικόκαι μεταφυσικό προβληματισσμό.
Kυρίως στον Wordsworth (τον εθνικό ποιητή των Άγγλων) η φύση λειτουργεί για το υποκείμενο ως πηγή πνευματικής απόλαυσης αλλά και ως μέσο για να αποκτήσει το υποκείμενο την πληρότητά του, χάρη στην επαφή με μια ανώτερη πραγματικότητα.  Το Πρελούδιο είναι το ποίημα εκείνο που δείχνει καθαρά με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεται ο συγκεκριμένος ποιητής τη φύση. Και πιο συγκεκριμένα εαυτός και κόσμος είναι δύο έννοιες που έχουν άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Εαυτός και κόσμος απολαμβάνουν μία σχέση συμβίωσης, που καθίσταται εφικτή μέσα από τη δεκτικότητα στην εμπειρία και στο πνευματικό περιεχόμενο του κόσμου, όπου μπορεί να φτάσει μέσα από την ονειροπόληση και τη φαντασία».  Ο ρομαντικός ποιητής αναζητά την επαφή με μια ανώτερη πραγματικότητα μέσα από τη μεταμόρφωση του φυσικού κόσμου.  Επίσης, η φύση στον ρομαντισμό λειτουργεί αντιστικτικά προς την ευτελή και ομογενοποιημένη κουλτούρα της αυξανόμενης μαζικής αστικοποίησης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου